Sök:
 
Hovrastämman 1991-2014 Möten Musik Minnen
Boken Hovrstämman återskapar den stämning och de aktiviteter som under alla år rått i byn Hovra och kringliggande byar när folkmusiker, spelmän och dansare vänt sin kosa dit för att umgås och musicera.
 
Knis Karl
Knis Karl Aronsson (1913–1980) var under lång tid den främste representanten och förmedlaren av folklig kultur i Dalarna. Han var också en centralgestalt och ledare för spelmännen i Leksand, Dalarna och Sverige. Roland Andersson, Mathias Boström, Kersti Jobs-Björklöf, Thomas Fahlander, Jan Ling, Märta Ramsten tecknar bilden av en spännande och mångfacetterad kulturpersonlighet.
 
Eldsjälarna och dansarvet
Folkmusikens hus presenterar stolt sin första bokutgivning på eget förlag!
Linnea Helmersson (red) har samlat 21 amatörforskare från hela landet som beskriver det hängivna arbetet med att dokumentera, rekonstruera och levandegöra äldre tiders dans.